Thứ sáu, Ngày 15 tháng 12 năm 2017

Số lượt truy cập

Số lượt truy cập

Lượt truy cập:

Đang xem: 308

Thông báo kế hoạch đấu thầu gói thầu: “Số hóa (scan) tài liệu lưu trữ Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội”

26/06/2013

 A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội

- Địa chỉ: Số 16 phố Cát Linh – Quận Đống Đa – TP Hà Nội

- Điện thoại/Fax/E-mail: 04.3.8256637 / 04.3.8251733

2. Tên dự án:Số hóa (scan) tài liệu lưu trữ Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội”.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu: số 57/QĐ-KH&ĐT ngày      24/06/2013 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội

4. Chủ đầu tư: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội

5. Tổng mức đầu tư: 373.500.000đồng  (Ba trăm bảy mươi ba triệu năm trăm nghìn đồng chẵn)

B. Nội dung của kế hoạch đấu thầu:

 

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(triệu đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

 

 

 

Số hóa (scan) tài liệu lưu trữ Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội – giai đoạn 01

375.500

Ngân sách thành phố năm 2013

Chỉ định thầu

01 túi hồ sơ

Tháng 6/2013

Trọn gói

80 ngày làm việc

                                           

Xem tất cả
Quý vị muốn Sở KH&ĐT cải tiến hoặc bổ sung thêm về các mặt nào sau đây?