Thứ sáu, Ngày 23 tháng 6 năm 2017

Địa chỉ: 16 Cát Linh - Quận Đống Đa – Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 84.4.38256637     Fax: 84.4.38251733

Website: http://hapi.gov.vn     Email: sokhdthanoi@hapi.gov.vn

 DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HÀ NỘI

TT

ĐƠN VỊ 
(Chức vụ, đơn vị công tác)

Địa chỉ cơ quan

ĐIỆN THOẠI

Cơ quan

Email

1

BAN GIÁM ĐỐC SỞ

Số 16 phố Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

 

 

 

Giám đốc - Nguyễn Văn Tứ

3 8250 477 ext 8888

nguyenvantu_sokhdt

@hanoi.gov.vn

 

Phó Giám đốc - Trần Đức Hoạt

3 7347 515 ext 1234

tranduchoat_sokhdt

@hanoi.gov.vn

 

Phó Giám đốc - Vũ Duy Tuấn

3 9347 903 ext 1322

 vuduytuan _sokhdt

@hanoi.gov.vn

 

Phó Giám đốc - Nguyễn Tiến Học

3 8247 083 ext 1510

nguyentienhoc_sokhdt

@hanoi.gov.vn

 

Phó Giám đốc - Phạm Văn Khương

3 7347 513 ext 1511

phamvankhuong_sokhdt

@hanoi.gov.vn

 

Phó Giám đốc - Trần Ngọc Nam

3 7347 512 ext 1509

tranngocnam_sokhdt

@hanoi.gov.vn

2

VĂN PHÒNG SỞ

Số 16 phố Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

38 256 637 ext 1200 - 1215 

Chánh Văn phòng - Phạm Thị Thu Hường

phamthithuhuong_sokhdt

@hanoi.gov.vn

 

 Phó Chánh văn phòng - Đỗ Hoàng Anh

dohoanganh_sokhdt

@hanoi.gov.vn

 

Phó Chánh văn phòng - Nguyễn Hữu Lương

nguyenhuuluong_sokhdt

@hanoi.gov.vn

 

Phó Chánh văn phòng - Mai Xuân Tuyến

maixuantuyen_sokhdt

@hanoi.gov.vn

Phó Chánh văn phòng – Trần Thị Dung

tranthidung_sokhdt

@hanoi.gov.vn

Phó Chánh văn phòng – Lê Tuấn Linh

letuanlinh_sokhdt

@hanoi.gov.vn

 

 

Bộ phận một cửa 16 Cát Linh

 

38 257 410

ext 1102 - 1103

 

 

Bộ phận một cửa Nam Trung Yên

 

62 820 832

ext 2107-2112

3

PHÒNG KH TỔNG HỢP

Số 16 phố Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

37 347 551 ext 1300-1309

 

 

 

 

Trưởng phòng – Nguyễn Hữu Lợi

nguyenhuuloi_sokhdt

@hanoi.gov.vn

 

Phó phòng - Bùi Việt Hưng

buiviethung_sokhdt

@hanoi.gov.vn

 

Phó phòng - Nguyễn Thái Đông

nguyenthaidong_sokhdt

@hanoi.gov.vn

 

Phó phòng - Lê Hồng Diệp

lehongdiep_sokhdt

@hanoi.gov.vn

4

PHÒNG ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Số 16 phố Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

38 260 257 ext 1310-1321

 

 

 

 Trưởng phòng - Nguyễn Anh Dũng

nguyenanhdung_sokhdt

@hanoi.gov.vn

 

Phó phòng - Lê Hoàng Nam Thắng

lehoangnamthang_sokhdt

@hanoi.gov.vn

 

Phó phòng - Nguyễn Minh Hà

Nguyenminhha_sokhdt

@hanoi.gov.vn

 

Phó phòng - Nguyễn Thu Hà

 

nguyenthuha_sokhdt

@hanoi.gov.vn

5

P. KH NÔNG NGHIỆP & PTNT

Số 16 phố Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

37 347 609 ext 1414-1420 

Trưởng phòng - Hồ Vân Nga

hovannga_sokhdt

@hanoi.gov.vn

 

Phó phòng - Nghiêm Xuân Lành

nghiemxuanlanh_sokhdt

@hanoi.gov.vn

 

Phó phòng - Nguyễn Việt Cường

nguyenvietcuong_sokhdt

@hanoi.gov.vn

 

Phó phòng – Nguyễn Tuấn Khải

nguyentuankhai_sokhdt

@hanoi.gov.vn

6

PHÒNG KH VĂN HOÁ - XÃ HỘI

Số 16 phố Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

37 347 604 ext 1422-1432

 

 

  

Trưởng phòng – Nguyễn Quốc Chương

nguyenquocchuong_sokhdt

@hanoi.gov.vn

 

 Phó phòng - Trần Thị Khánh Phương

tranthikhanhphuong_sokhdt

@hanoi.gov.vn

 

Phó phòng – Đỗ Thu Hằng

dothuhang_sokhdt

@hanoi.gov.vn

 

Phó phòng - Vũ Thùy Dương

vuthuyduong_sokhdt

@hanoi.gov.vn

7

P. THẨM ĐỊNH DỰ ÁN

Số 16 phố Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

37 347 550 ext 1434-1444

 

 

 

 

Phó phòng phụ trách - Lưu Chí Thanh

luuchithanh_sokhdt

@hanoi.gov.vn

 

Phó phòng - Nguyễn Bắc Quân

nguyenbacquan_sokhdt

@hanoi.gov.vn

 

Phó phòng - Nguyễn Thị Thanh Tuyết

 39 344 760

nguyenthithanhtuyet_sokhdt

@hanoi.gov.vn

8

P. KH PHÁT TRIỂN HT ĐÔ THỊ

Số 16 phố Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

37 347 606 ext 1400-1412

 

 

 

 

 

Trưởng phòng - Trần Thế Phương

tranthephuong_sokhdt

@hanoi.gov.vn

 

Phó   phòng - Trần Khánh Hưng

trankhanhhung_sokhdt

@hanoi.gov.vn

 

Phó phòng - Trần Thị Kim Dung

tranthikimdung_sokhdt

@hanoi.gov.vn

 

Phó phòng – Nguyễn Tiến Dũng

nguyentiendung_sokhdt

@hanoi.gov.vn

Phó phòng – Lê Quang Minh

lequangminh_sokhdt

@hanoi.gov.vn

9

P. KH CÔNG NGHIỆP-TMDV

Số 16 phố Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

37 347 608 ext 1516-1523 

Trưởng phòng – Lương Hoài Nam

luonghoainam_sokhdt

@hanoi.gov.vn

 

Phó phòng - Ngô Xuân Hùng

ngoxuanhung_sokhdt

@hanoi.gov.vn

 

Phó phòng - Trần Quang Hưng

tranquanhung_sokhdt

@hanoi.gov.vn

 

Phó phòng - Lê Thị Thanh Huyền

lethithanhhuyen_sokhdt

@hanoi.gov.vn

10

P. HỢP TÁC & TÀI TRỢ QUỐC TẾ

Số 16 phố Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

37 347 605 ext 1500-1508 

Trưởng phòng - Nguyễn Minh Thuần

nguyenminhthuan_sokhdt

@hanoi.gov.vn

 

Phó phòng - Lê Sinh Tiến

lesinhtien_sokhdt

@hanoi.gov.vn

 

Phó phòng - Vũ Văn Thơ

 vuvantho_sokhdt

@hanoi.gov.vn

11

PHÒNG KH & ĐT QUẬN HUYỆN

Số 16 phố Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

38 489 061 ext 1630-1639

 

  

 

Trưởng phòng – Hoàng Văn Giang

hoangvangiang_sokhdt

@hanoi.gov.vn

 

Phó phòng - Bùi Thị Nguyên

buithinguyen_sokhdt

@hanoi.gov.vn

 

Phó phòng - Phùng Thế Trung

phungthetrung_sokhdt

@hanoi.gov.vn

12

THANH TRA SỞ

Số 16 phố Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

37 347 607 ext 1600-1609

 

 

 

 

 

Chánh Thanh tra - Chu Mạnh Khiêm

chumanhkhiem_sokhdt

@hanoi.gov.vn

 

Phó Chánh Thanh tra - Lê Đình Mạnh

ledinhmanh_sokhdt

@hanoi.gov.vn

 

Phó Chánh Thanh tra - Trần Trọng Hiền

trantronghien_sokhdt

@hanoi.gov.vn

 

Phó Chánh Thanh tra - Nguyễn Thế Vinh

nguyenthevinh_sokhdt

@hanoi.gov.vn

13

PHÒNG ĐKKD số 01

Tầng 3 - B10A Nam Trung Yên

62820834 

ext 2300-2323

 

 

  

Trưởng phòng – Phạm Thị Kim Tuyến

hoangthinguyet_sokhdt

@hanoi.gov.vn

 

Phó phòng - Nguyễn Hải Hùng

nguyenhaihung_sokhdt

@hanoi.gov.vn

 

Phó phòng - Lê Hồng Hạnh

lehonghanh_sokhdt

@hanoi.gov.vn

14

PHÒNG ĐKKD số 02

Tầng 3 - B10A Nam Trung Yên

 

 

 

62820836 

ext 2400-2423 

Trưởng phòng - Trần Minh Quang

tranminhquang_sokhdt

@hanoi.gov.vn

 

Phó phòng - Trần Hà Thanh

tranhathanh_sokhdt

@hanoi.gov.vn

 

Phó phòng - Nguyễn Tuấn Vinh

nguyentuanvinh_sokhdt

@hanoi.gov.vn

 

Phó phòng - Nguyễn Xuân Thịnh

nguyenxuanthinh_sokhdt

@hanoi.gov.vn

15

PHÒNG ĐKKD số 03

Tầng 3 - B10A Nam Trung Yên

62820839 

ext 2500-2523 

Trưởng phòng - Từ Danh Trung

buithiphuong_sokhdt

@hanoi.gov.vn

 

Phó phòng - Bùi Thị Phượng

buithiphuong_sokhdt

@hanoi.gov.vn

 

Phó phòng - Trịnh Huy Tâm

trinhhuytam_sokhdt

@hanoi.gov.vn

 

Phó phòng - Đỗ Thanh Huyền

dothanhhuyen_sokhdt

@hanoi.gov.vn

16

TRUNG TÂM HỖ TRỢ DN NVV

 

04.62820858

04.37151050

 1116-1145

fax:

37 759 552

 

 

 

 

 

Họ tên *
 
Email *
 
Điện thoại
Cơ quan
Tiêu đề *
 
Đính kèm
Danh mục
Nhập mã được hiển thị ở hộp dưới đây

Nội dung câu hỏi *