Thứ sáu, Ngày 15 tháng 12 năm 2017

Địa chỉ: 16 Cát Linh - Quận Đống Đa – Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 84.4.38256637     Fax: 84.4.38251733

Website: http://hapi.gov.vn     Email: hapi@hanoi.gov.vn

 DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HÀ NỘI

TT

ĐƠN VỊ 
(Chức vụ, đơn vị công tác)

Địa chỉ cơ quan

ĐIỆN THOẠI

 

Cơ quan

Email

 

1

BAN GIÁM ĐỐC SỞ

Số 16 phố Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

 

 

 

 

Giám đốc - Nguyễn Mạnh Quyền

3 8250 477 Máy lẻ 8888

nguyenmanhquyen_sokhdt

@hanoi.gov.vn

 

 

Phó Giám đốc - Trần Đức Hoạt

3 7347 515 Máy lẻ 1234

tranduchoat_sokhdt

@hanoi.gov.vn

 

 

Phó Giám đốc - Vũ Duy Tuấn

3 9347 903 Máy lẻ 1322

 vuduytuan _sokhdt

@hanoi.gov.vn

 

 

Phó Giám đốc - Nguyễn Tiến Học

3 8247 083 Máy lẻ 1510

nguyentienhoc_sokhdt

@hanoi.gov.vn


 

 

Phó Giám đốc - Phạm Văn Khương

3 7347 513 Máy lẻ 1511

phamvankhuong_sokhdt

@hanoi.gov.vn

 

 

Phó Giám đốc - Trần Ngọc Nam

3 7347 512 Máy lẻ 1509

tranngocnam_sokhdt

@hanoi.gov.vn

 

2

VĂN PHÒNG SỞ

Số 16 phố Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

38 256 637

 

 

Máy lẻ 1200

 

 

 

 

 

Máy lẻ 1111

 

 

Máy lẻ 1208
 

 

Chánh Văn phòng - Phạm Thị Thu Hường

phamthithuhuong_sokhdt

@hanoi.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

Phó Chánh văn phòng – Trần Thị Dung

tranthidung_sokhdt

@hanoi.gov.vn

 

Phó Chánh văn phòng – Lê Tuấn Linh

letuanlinh_sokhdt

@hanoi.gov.vn

 

 

 

Bộ phận một cửa 16 Cát Linh

 

38 257 410
Máy lẻ

1102 - 1103

   

 

 

Bộ phận một cửa Nam Trung Yên

 

62 820 832

Máy lẻ

2107-2112

   

3

PHÒNG TỔNG HỢP, QUY HOẠCH

Số 16 phố Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

37 347 551

 

Máy lẻ 1300

 

 

Máy lẻ 1317

 

Máy lẻ 1305

 

Máy lẻ 1308

 

 

 

Máy lẻ 1320

 

 

 

Trưởng phòng – Nguyễn Hữu Lợi

nguyenhuuloi_sokhdt

@hanoi.gov.vn

 

 

Phó phòng - Bùi Việt Hưng

buiviethung_sokhdt

@hanoi.gov.vn


 

 

Phó phòng - Nguyễn Thái Đông

nguyenthaidong_sokhdt

@hanoi.gov.vn

 

 

Phó phòng – Trịnh Quang Anh

trinhquanganh_sokhdt

@hanoi.gov.vn


 

Phó phòng – Trần Đức Phương

 

tranducphuong_sokhdt

@hanoi.gov.vn


 

4

PHÒNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI

Số 16 phố Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

38 260 257

 

Máy lẻ 1315

 

 

Máy lẻ 1312

 

 

 

Máy lẻ 1317

 

 

 

Máy lẻ 1313

 

 

 

 

 Trưởng phòng - Nguyễn Minh Hà

Nguyenminhha_sokhdt

@hanoi.gov.vn

 

 

Phó phòng - Lê Hoàng Nam Thắng

lehoangnamthang_sokhdt

@hanoi.gov.vn


 

 

Phó phòng – Lê Sinh Tiến

lesinhtien_sokhdt

@hanoi.gov.vn


 

 

Phó phòng - Nguyễn Thu Hà

nguyenthuha_sokhdt

@hanoi.gov.vn


 

5

PHÒNG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Số 16 phố Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

37 347 604

 

 

 

Máy lẻ 1425

 

 

 

Máy lẻ 1441

 

 

 

Máy lẻ 1434

 

 

Máy lẻ 1435

 

 

 

Máy lẻ 1431
 

 

Trưởng phòng - Nguyễn Quốc Chương

nguynquocchuong_sokhdt

@hanoi.gov.vn


 

 

Phó phòng - Hoàng Văn Giang

hoangvangiang_sokhdt

@hanoi.gov.vn


 

 

Phó phòng - Nguyễn Tiến Dũng

nguyentiendung_sokhdt

@hanoi.gov.vn


 

 

Phó phòng – Nguyễn Tuấn Khải

nguyentuankhai_sokhdt

@hanoi.gov.vn


 

Phó phòng - Vũ Thuỳ Dương

vuthuyduong_sokhdt

@hanoi.gov.vn

 

6

PHÒNG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ NGOÀI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Số 16 phố Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

37 347 606

 

 

 

Máy lẻ 1400

 

 

 

Máy lẻ 1419

 

 

 

Máy lẻ 1424

 

 

 

Máy lẻ 1409

 

 

Máy lẻ 1415

 

 

 

 

Trưởng phòng - Trần Thế Phương

tranthephuong_sokhdt

@hanoi.gov.vn


 

 

Phó   phòng - Trần Khánh Hưng

trankhanhhung_sokhdt

@hanoi.gov.vn


 

 

Phó phòng - Trần Thị Kim Dung

tranthikimdung_sokhdt

@hanoi.gov.vn


 

 

Phó phòng – Ngô Xuân Hùng

ngoxuanhung_sokhdt

@hanoi.gov.vn


 

Phó phòng – Đỗ Thu Hằng

dothuhang_sokhdt

@hanoi.gov.vn


 

7

PHÒNG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ

 

Số 16 phố Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

37 347 6085

 

 

 

 

Máy lẻ 1503

 

 

 

Máy lẻ 1506

 

 

 

Máy lẻ 1505

 

 
 

 

 

 

Trưởng phòng – Lương Hoài Nam

luonghoainam_sokhdt

@hanoi.gov.vn


 

Phó phòng - Nguyễn Hồng Lê

nguyenhongle_sokhdt

@hanoi.gov.vn


 

Phó phòng - Lê Thị Thanh Huyền

lethithanhhuyen_sokhdt

@hanoi.gov.vn


 

8

PHÒNG ĐẤU THẦU, THẨM ĐỊNH VÀ GIÁM SÁT ĐẦU TƯ

Số 16 phố Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

37 347 550

 

 

 

Máy lẻ 1452

 

Máy lẻ 1457

 

 

 

 

Máy lẻ 1456

 
 

 

 

Trưởng phòng – Trần Minh Quang

tranminhquang_sokhdt

@hanoi.gov.vn

 

 

Phó phòng – Nguyễn Bắc Quân

nguyenbacquan_sokhdt

@hanoi.gov.vn


 

 

Phó phòng – Vũ Văn Thơ

vuvantho_sokhdt

@hanoi.gov.vn


 

9

THANH TRA SỞ

Số 16 phố Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

37 347 607

 

Máy lẻ 1600

 

 

 

Máy lẻ 1601

 

 

 

Máy lẻ 1603

 

 

 

Máy lẻ 1605

 

 

 

Chánh Thanh tra - Chu Mạnh Khiêm

chumanhkhiem_sokhdt

@hanoi.gov.vn


 

 

Phó Chánh Thanh tra - Lê Đình Mạnh

ledinhmanh_sokhdt

@hanoi.gov.vn


 

 

Phó Chánh Thanh tra – Đỗ Văn Tình

dovantinh_sokhdt

@hanoi.gov.vn


 

 

Phó Chánh Thanh tra - Nguyễn Thế Vinh

nguyenthevinh_sokhdt

@hanoi.gov.vn


 

10

PHÒNG ĐKKD

Tầng 3 - B10A Nam Trung Yên

62820834

 

 

Máy lẻ 2300

 

 

 

Máy lẻ 2301

 

 

 

Máy lẻ 2302

 

 

 

Máy lẻ 2339

 

 

 

Máy lẻ 2317

 

 

Máy lẻ 2348

 

 

 

Máy lẻ 2309

 
 

 

Trưởng phòng – Phạm Thị Kim Tuyến

phamthikimtuyen_sokhdt

@hanoi.gov.vn


 

 

 

Phó phòng - Nguyễn Hải Hùng

nguyenhaihung_sokhdt

@hanoi.gov.vn


 

Phó phòng - Lê Hồng Hạnh

lehonghanh_sokhdt

@hanoi.gov.vn


 

 

Phó phòng - Trần Hà Thanh

tranhathanh_sokhdt

@hanoi.gov.vn


 

 

 

Phó phòng - Nguyễn Xuân Thịnh

nguyenxuanthinh_sokhdt

@hanoi.gov.vn


 

Phó phòng - Từ Danh Trung

tudanhtrung_sokhdt

@hanoi.gov.vn


 

 

Phó phòng - Đỗ Thanh Huyền

dothanhhuyen_sokhdt

@hanoi.gov.vn


 

11

TRUNG TÂM HỖ TRỢ DN NVV

 

04.62820858

04.37151050

fax:

37 759 552

Máy lẻ

1116-1145

 1116-1145

   

 

 

 

Họ tên *
 
Email *
 
Điện thoại
Cơ quan
Tiêu đề *
 
Đính kèm
Danh mục
Nhập mã được hiển thị ở hộp dưới đây

Nội dung câu hỏi *