Thứ sáu, Ngày 15 tháng 12 năm 2017

Số lượt truy cập

Số lượt truy cập

Lượt truy cập:

Đang xem: 316

Thông báo mời thầu Gói thầu số 2: Toàn bộ phần xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị nội thất văn phòng, máy bơm.

12/01/2017

 Tên bên mời thầu: Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

Địa chỉ: 16 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.

- Điện thoại: 04 3825 6637.

Email: thanhcongtcc@gmail.com.

Mã số thuế:

Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo mời thầu với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Gói thầu số 2: Toàn bộ phần xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị nội thất văn phòng, máy bơm.

- Loại gói thầu:

Xây lắp  Mua sắm hàng hóa  Phi tư vấn  Hỗn hợp 

- Giá gói thầu: 6.544.484.000 đồng.

- Nội dung chính của gói thầu: Thực hiện cải tạo xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị nội thất văn phòng, máy bơm.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày.

2. Tên dự án: Cải tạo, sửa chữa trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư tại nhà B10A, khu đô thị Nam Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội.

3. Nguồn vốn: Ngân sách thành phố.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, 1 túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSMT: từ 09 giờ 00’, ngày 13 tháng 01 năm 2017 đến trước 09 giờ 00’, ngày 23 tháng 01 năm 2017 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành HSMT: Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

Địa chỉ: 16 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 04 3825 6637.

Email: thanhcongtcc@gmail.com.

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đồng.

9. Bảo đảm dự thầu: 90.000.000 đồng (Chín mươi triệu đồng Việt Nam).

- Hình thức bảo đảm dự thầu: Bằng thư bảo lãnh ngân hàng hoặc đặt cọc bằng Séc.

10. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00’, ngày 23 tháng 01 năm 2017.

11. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 15’, ngày  23 tháng 01 năm 2017.

Xem tất cả
Quý vị muốn Sở KH&ĐT cải tiến hoặc bổ sung thêm về các mặt nào sau đây?