Thứ ba, Ngày 28 tháng 3 năm 2017

Số lượt truy cập

Số lượt truy cập

Lượt truy cập:

Đang xem: 142

Thông báo về việc nộp phí thẩm định dự án đầu tư.

     Căn cứ Luật phí và lệ phí;
    Căn cứ Thông tư số 176/2011/TT-BTC ngày 6/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ nộp và sử dụng lệ phí thẩm định đầu tư;
   Căn cứ kết luận của Kiểm toán Nhà nước kèm theo Công văn số 624/KVI-TH ngày 22/11/2016 của Kiểm toán Nhà nước khu vực I;
 

Từ 22/8/2016, Hà Nội thực hiện đăng ký qua mạng đối với 100% thủ tục hành chính không phải nộp phí trong đăng ký doanh nghiệp (12 thủ tục).

     Ngày 18/8/2016 Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện đăng ký qua mạng 100% đối với 12 thủ tục hành chính không phải nộp phí kể từ ngày 22/8/2016. Tham dự hội nghị có khoảng 60 doanh nghiệp, văn phòng Luật sư cung cấp dịch vụ tư vấn doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố.

Xem tất cả
Quý vị muốn Sở KH&ĐT cải tiến hoặc bổ sung thêm về các mặt nào sau đây?